Baner

Witaj na stronie fundacji

Nasza misja

Nasza Misja

Fundacja Światełko została powołana w 2015 roku w celu niesienia pomocy wychowankom domów dziecka, dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, a także samotynym matkom i placówkom medycznym. Nasza działalność opiera się głównie na zakupie środków codziennego użytku, w tym środków czystości, przyborów naukowych i szeroko rozumianej pomocy finansowej. Podejmujemy również działania na rzecz rozwoju zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego naszych podopiecznych poprzez organizację zajęć edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych.

Obecnie nasze cele statutowe realizujemy za pomocą kilku programów edukacyjnych oraz artystycznych, takich jak np. przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży oraz cykl czytań wybranych baśni i bajek dla maluchów w przedszkolach.

Przy współpracy z profesjonalnymi wykładowcami prowadzimy w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych prelekcje oraz warsztaty dotyczące skutków prawnych i zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz młodzież szkolną.

Fundusze na realizację naszych celów pozyskujemy również poprzez prowadzenie zbiórki publicznej zgłoszonej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup środków codziennego użytku, w tym środków czystości oraz przyborów dydaktycznych, które następnie przekazujemy placówkom najbardziej potrzebującym wsparcia w tej formie.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących zakresu naszych działań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Zarządem Fundacji.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami, które znajdują się na na naszej stronie internetowej.

Serdecznie pozdrawiamy,
Zarząd Fundacji

Więcej
pomocne dłonie

Cele fundacji

Cele Fundacji

pomoc szpitalom

Pomoc szpitalom

Pomoc szpitalom oraz placówkom medycznym

pomoc dzieciom

Pomoc dzieciom

Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym

dofinansowanie

Dofinansowanie

Dofinansowanie domów dziecka i schronisk dla samotnych matek

tradycje narodowe

Tradycje narodowe

Potrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

mniejszosci narodowe

Mniejszości narodowe

Działalność na rzecz mniejszości narodowej

ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia

Ochrona i promocja zdrowia

ochrona zwierząt

Ochrona zwierząt

Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

pomoc ofiarom

Pomoc ofiarom

Katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

wspolpraca

Współpraca

Współpraca z samorządami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z biednych rodzin

wsparcie

Wsparcie

Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz w ciężkiej sytuacji materialnej

wolontariat

Wolontariat

Promocji i organizacja wolontariatu

Więcej

NIP

5851472351

KRS

0000582129

REGON

362809959