Witaj na naszej stronie!

Nasza Misja

Fundacja Światełko została powołana w 2015 roku w celu niesienia pomocy wychowankom domów dziecka, dzieciom pochodzącym z ubogich rodzin, osobom niepełnosprawnym, a także samotnym matkom i placówkom medycznym. Nasza działalność opiera się głównie na zakupie środków codziennego użytku, w tym środków czystości, przyborów naukowych i szeroko rozumianej pomocy finansowej. Podejmujemy również działania na rzecz rozwoju zarówno emocjonalnego, jak i fizycznego naszych podopiecznych poprzez organizację zajęć edukacyjnych, sportowych i rozrywkowych.

Obecnie nasze cele statutowe realizujemy za pomocą kilku programów edukacyjnych oraz artystycznych, takich jak np. przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży oraz cykl czytań wybranych baśni i bajek dla maluchów w przedszkolach.

Przy współpracy z profesjonalnymi wykładowcami prowadzimy w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych prelekcje oraz warsztaty dotyczące skutków prawnych i zdrowotnych zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz młodzież szkolną.

Fundusze na realizację naszych celów pozyskujemy również poprzez prowadzenie zbiórki publicznej zgłoszonej na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup środków codziennego użytku, w tym środków czystości oraz przyborów dydaktycznych, które następnie przekazujemy placówkom najbardziej potrzebującym wsparcia w tej formie.

Jeśli chcą Państwo zaczerpnąć szczegółowych informacji dotyczących wspieranych przez nas placówek, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Zarządem Fundacji

Zapraszamy Państwa do dokładnego zapoznania się z zakresem naszych działań.

Pozdrawiamy,
Zarząd Fundacji.

Cele fundacji

Cele i zasady działania fundacji
NIP: 5851472351
KRS: 0000582129
REGON: 362809959

1. Pomoc szpitalom oraz placówkom medycznym.
2. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
3. Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Dofinansowanie domów dziecka i schronisk dla samotnych matek.
8. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
9. współpraca z samorządami w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z biednych rodzin.
10. Organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz w ciężkiej sytuacji materialnej.
11. Promocja i organizacja wolontariatu.

Współpraca

Współpracujemy między innymi z:
Uploaded image

Elwira Lelental

Prezes Fundacji NOWE ŻYCIE
Prezes Fundacji NOWE ŻYCIE, emerytowany nadkomisarz i kierownik sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z 23-letnim doświadczeniem zawodowym i 34-letnim doświadczeniem społecznym.
Uploaded image

Dariusz Siastacz

Dyrektor artystyczny
Pełni funkcję dyrektora artystycznego w naszej fundacji oraz jest jej promotorem. Aktor teatralny i filmowy z ponad 20-letnim stażem zawodowym, ulończył studium wokalno-aktorskie przy Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Programy

Obecnie realizowane przez nas programy

Kontakt